Våra verksamhetsområden

Brottmål

Vi åtar oss löpande uppdrag som offentlig försvarare för personer som är misstänkta för brott. Även den som har blivit utsatt för brott har under vissa förutsättningar rätt till ett ombud, ett s k målsägandebiträde. Kontakta oss direkt om du är i behov av offentlig försvarare eller målsägandebiträde, eller tala med polisen eller åklagaren angående detta.

Socialrätt och utlänningsrätt

Vi åtar oss också uppdrag som offentligt biträde för personer i mål ang vård enligt LVU, LPT, LRV och LVM. Vi har även lång erfarenhet av uppdrag som offentligt biträde i utlänningsärenden.

Arbetsrätt

Är du, företag eller privatperson, i behov av biträde i ärende rörande arbetsrätt är du välkommen att kontakta oss för biträde.

Scroll to Top